นางรุ้งลาวัลย์ กัณฑสิทธิ์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

348952
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
72
295
1165
342429
8938
10246
348952

Your IP: 192.168.2.69
2022-01-20 06:08

      ร้องเรียน ร้องทุกข์

         ยกเลิก จป.

      สสค.ชัยภูมิ

เครือข่ายด้านแรงงาน

Post on 10 พฤษภาคม 2562
by Chaiyaphum
ฮิต: 671

เครื่อข่ายต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

                ประเทศไทยยังคงประเทศที่อยู่ในกลุ่มต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีสาเหตุมาจากหลายมิติ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และแรงข้ามชาติ

            ปัจจุบันการจ้างงานมีหลากหลายรูปแบบข้อตกลงในการจ้างงานหรือสภาพการจ้าง ไม่สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด จึงทำให้การปฏิบัติไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงมีผลต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

            ปัญหาการใช้แรงงานที่ไม่ถูกกฎหมาย ยังแฝงอยู่ในทุกสถานประกอบกิจการ สาเหตุเนื่องจากนายจ้างและลูกจ้าง ไม่เห็นความสำคัญในการรับรู้และปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย จึงมีความจำเป็นต้องขยายผลการรับรู้และสร้างความตระหนักรู้ให้กับนายจ้างลูกจ้าง โดยใช้เครือข่ายแรงงานในทุกภาคส่วนกระตุ้นความสำคัญในการปฏิบัติต่อกัน อย่างถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และ เพื่อให้มีฐานข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่าย ในการเข้าถึงปัญหา แก้ไขและการช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างครบถ้วน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda2hXVliWDwZlwfW5v8970lC6HGplIvtV6WzvqpeKRq5LYvQ/viewform?usp=sf_link